logo
Shenzhen Hcc Technology Co., Ltd.
מוצרים עיקרייםקופה מסוף, קיוסק מדפסת, מדפסת תרמית, אוטובוס Validator, ברקוד סורק
9YRSShenzhen Hcc Technology Co., Ltd.